Finlands nationalfjäril

Vad?

Hundraåringen Finland får en nationalfjäril som väljs genom öppen omröstning på nätet. Projektet är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Segraren i omröstningen, Finlands nationalfjäril, offentliggörs 14.6.2017.

Vem?

I projektet som Vuokon Luonnonsuojelusäätiö startade deltar även Finlands naturskyddsförbund, tidningen Suomen Luonto, Lepidopterologiska sällskapet i Finland r.f. och Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti.

Projektets officiella beskyddare är republikens presidents gemål Jenni Haukio.

Hur och när?

Arrangörerna har gjort upp kriterier, som man utgick från då man valde ett antal fjärilar som medborgarna nu får rösta bland. Medborgarna kan dessutom rösta på en fjärilsart de själva föreslår.

Den allmänna omröstningen arrangeras på Suomen Luontos sidor och pågår från 15.3. till 4.6.2017.

Valet av en nationalfjäril för Finland kungörs efter omröstningen som en del av Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Den fjäril som fått mest röster och som följer kriteriernaväljs till nationalfjäril. Segraren i omröstningen, Finlands nationalfjäril, offentliggörs 14.6.2017.

Kriterierna är:

  • Arten har en fast förekomst i Finland och förökar sig här regelbundet.
  • Arten förekommer på ett geografiskt brett område i Finland.
  • Arten är lätt att känna igen och är tillräckligt lätt att få syn på i Finlands natur.

Alla de arter som preliminärt är uppställda som kandidater fyller kriterierna för nationalfjärilen.

Varför?

Projektet Finlands nationalfjäril främsta målsättning är att Finland, då landet fyller jämna år, ska få en nationalfjäril, vilket landet ännu saknar. Vi vill att så många finländare som möjligt ska påverka valet. Genom omröstningen på nätet kan alla finländare vara med och genomföra projektet och samtidigt delta i jubileumsårets program.

Finlands 100-årsjubileum innebär en enastående möjlighet att förmedla gåvor från naturen till Finland. Evenemanget erbjuder samtidigt en unik chans att sprida information om naturens skönhet och mångformighet i vårt land samt om de arter och livsmiljöer som behöver skydd.

Fjärilarna beskriver fint den finländska naturens prakt och mångformighet. De fungerar också bland annat som viktiga indikatorer på livsmiljöernas tillstånd. De berättar om hur naturen i vår omgivning mår.

Bakgrunden till projektet är att många av fjärilsarterna i Finland har blivit sällsyntare under de senaste årtiondena till följd av förändringar i deras livsmiljöer. Det behövs stöd för skyddet av fjärilsarterna och deras livsmiljöer. Genom att skydda sällsynta livsmiljöer skyddar vi fjärilarna och tvärtom. Vi vill genom vårt projekt trygga naturens mångfald i hela Finland.

Vi hoppas att finländarna genom att delta i valet av en nationalfjäril ska komma att känna ett gemensamt ansvar för att bevara naturens mångfald i vårt land. Vi strävar efter att förbättra naturskyddets tillstånd så att finländarna även i framtiden kan njuta av sällsynta naturobjekt och dess fjärilar.

Genom omröstning har Finland tidigare begåvats med en nationalfågel (sångsvanen), ett nationaldjur (björnen), en nationalblomma (liljekonvaljen), en nationalfisk (abborren), ett nationalträdslag (vårtbjörken) och en nationalinsekt (den sjuprickiga nyckelpigan). Nu är det fjärilarnas tur.

Målsättningen är att resultatet av omröstningen ska förbli permanent i den stora allmänhetens medvetande. I fortsättningen kommer den art som fått mest röster att kallas Finlands nationalfjäril.

 

Översättning: Magnus Östman. Logo av Timo Lehto. Texter om arter av Juha Pöyry och Kimmo Saarinen.