Blåbandat ordensfly

Fotograf: Reino Styrman

Catocala fraxini, blue underwing (eng.)

Det blåbandade ordensflyet hör till Finlands största fjärilar. Bakvingarnas blå band skiljer det här nattflyet från närbesläktade arter. Arten flyger under sensommarens och höstens mörka nätter och fladdrar ofta utanför upplysta fönster. Vingarnas nästan vita undersidor ger det här skådespelet en nästan spöklig prägel.

Hur ser det blåbandade ordensflyet ut?

Det blåbandade ordensflyet är en stor fjäril som är lätt att känna igen. Hanen och honan ser lika ut och är svåra att särskilja i naturen. Honan är något större än hanen.

Det blå bandet på bakvingarna skiljer det blåbandade ordensflyet från närbesläktade arter, men då fjärilen vilar under dagen håller den bandet väl dolt under framvingarna.

Var och när kan man träffa på det blåbandade ordensflyet?

Fjärilen som flyger under sensommarens och höstens mörka nätter lockas ofta till upplysta fönster, varvid vingarnas nästan vita undersidor ger fjärilens ett ännu mer spökligt utseende.

Det blåbandade ordensflyet är den största arten inom sitt släkte, vars andra arter också har imponerande utseende. Det blåbandade ordensflyet är släktets allmännaste art och utbredd till gränsen till Lappland. Arten har blivit vanligare under 2000-talet men varierar stort i antal exemplar från år till år. Ibland får arten ett tillskott av migrerande fjärilar från sydost. Under goda år kan man se tiotals fjärilar, under dåliga år är arten nästan försvunnen.

Det blåbandade ordensflyet lever i lundar, löv- och blandskogar, men arten trivs också i städernas parker och trädgårdar. Fjärilen är en stamgäst på fjärilsrestauranger under natten, och starka ljuskällor lockar den att komma fram ur sensommarnattens mörker.

Det blåbandade ordensflyet är en sensommar- och höstart, som man kan se från mitten av augusti till oktober. Den bästa flygtiden infaller i månadsskiftet augusti-september.

Larven lever framför allt på asp. Arten övervintrar som ägg.

Hotar något det blåbandade ordensflyet?

Det blåbandade ordensflyets status i Finland har blivit starkare under den senaste tiden och arten kräver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle det blåbandade ordensflyet vara en bra nationalfjäril?

Den imponerande fjärilen är Finlands och hela Europas största nattflyart. De blå banden på bakvingarna ger arten en sällsam färgsättning.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).