Nyheter/Media

Tosteblåvingen valdes till nationalfjäril för Finland (14.6.2017)

Finländarna röstade fram tosteblåvingen som nationalfjäril för Finland. Omröstningen som arrangerades till det hundraåriga Finlands ära blev mycket populär. Över 36 500 finländare deltog i omröstningen.

Tosteblåvingen (Celastrina argiolus) valdes vid en öppen publikomröstning och fick 6300 röster, vilket är 17,3 procent av alla avgivna röster. Den klarblå fjärilen som flyger om våren blev nu en ny nationalsymbol på samma sätt som vårt nationaldjur björnen och nationalfågeln sångsvanen.

Tosteblåvingens ljusblå vingar pryds av en vit vingkant. Valdeltagarna beskrev den nya nationalfjärilen som blå liksom Finlands flagga, som sommarhimlen, som tusen sjöar och som vinterns blå stunder. Segraren beskrevs även som jungfrun Finland i fjärilsvärlden.

Valdeltagarna karaktäriserade tosteblåvingen bland annat så här: ”Den är blå och symboliserar både vår skärgård och också korset på vår flagga”, ”Dess blå vingar påminner om våra tusen sjöar”, ”Efter att ha bott mycket utomlands känner jag mig hemma när jag ser en blåvinge”, ”Den vackra blåa färgen passar Finland perfekt. Fjärilen är vacker och sirlig och gör mig glad när jag ser den. Den är tillräckligt vanlig för att passa som nationalfjäril.”

Photo: Marianne Niemelä

Tosteblåvingen förekommer allmänt i nästan hela landet. Den påträffas även i Lappland. Fjärilen flyger om våren och kan ses redan kring första maj. På grund av sin tidiga flygtid kan den lätt särskiljas från de övriga åtta vanliga arterna av blåvingar som förekommer i Finland och som flyger senare på sommaren. Tosteblåvingen förekommer kring gårdsplaner, i skogsgläntor och ängskanter och på vägrenar. Den är som mest talrik under våren och försommaren. Ibland har den också en andra generation under sensommaren.

Omröstningen av nationalfjärilen pågick 15.3-4.6. Omröstningen var från början mycket jämn, men tosteblåvingen höll de övriga större utmanarna bland de 20 omröstningsarterna på en vingbredds avstånd. På andra plats placerade sig påfågelögat (17,0 procent av rösterna), med endast 100 röster färre än tosteblåvingen. Tredje blev sorgmanteln, som även den samlade över 6 000 röster (16,5 procent). Bland de sex arterna i topp fanns också citronfjärilen (fjärde), nässelfjärilen (femte) och makaonfjärilen (sjätte).

Voittajasta (suomeksi, mutta kuvissa ei tekstiä ja videot kaksikielisiä):

Kuvia paatsamasinisiivestä: Kuva 1, kuva 2, kuva 3, kuva 4.

Kuvia saa käyttää vain kansallisperhoseen liittyvissä yhteyksissä. Kuvaajan nimi on mainittava kuvien yhteydessä. Kuvaajien nimet löytyvät kuvatiedostojen nimistä sekä kuvien metatiedoista.

Paatsamasinisiiven esiintymiskartta: linkki. Kartta on piirretty havaintojen perusteella. Mitä tummempi vihreä, sitä enemmän havaintoja. Mustat viivat kuvaavat havaintoihin perustuvia yleisyyseroja eri osissa maata. Vihreät pisteet ovat laajempaa esiintymisaluetta täydentäviä erillislöytöjä. Laji voi siis esiintyä säännöllisesti myös yksittäisen pisteen ympäristössä.

Kartan laatija: Janne Sinkkonen. Julkaistu Suomen päivä- ja yöperhoset -maastokäsikirjassa (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).

Video Suomen kansallisperhosesta paatsamasinisiivestä: https://youtu.be/qQ662mLTqqs

Videota saa käyttää vain tämän uutisen yhteydessä.

Video Suomen kansallisperhosesta ladattavaksi: linkki.

Videota saa käyttää vain tämän uutisen yhteydessä.

Äänestyksen kärkikymmenikkö: linkki.

Äänestyksen kärkikolmikko: linkki.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukion tervehdys: linkki.

Finlands nationalfjäril -logo:

Färgad logo

Färgad logo (transparent bakgrund)

Svart logo

Svart logo (transparent bakgrund)

Färgad logo (png)

Färgad logo (png, transparent bakgrund)

Svart logo (png)

Svart logo (png, transparent bakgrund)

Bilder till media:

Bilderna får användas bara i anslutning till nationalfjärilsprojektet. Fotografens namn bör nämnas i samband med varje bild. Fotografnamnen framgår av bildfilernas namn och metadata.

De sex kandidater som samlat flest röster 4.5.2017 (pdf)

De sex kandidater som samlat flest röster 4.5.2017: påfågelöga, nässelfjäril, tosteblåvinge, makaonfjäril, citronfjäril, sorgmantel.

Alla kandidater i samma bild (pdf)

Bilder av all kandidater: aurorafjäril, aspfjäril, större snabelsvärmare, dagfjärilsmätare, grönsnabbvinge, rödfransad björnspinnare, silverstreckad pärlemorfjäril, asknätfjäril, vitfläckig guldvinge, brunsprötad skymningssvärmare, skogsgräsfjäril, nagelspinnare, påfågelöga, nässelfjäril, tosteblåvinge, makaonfjäril, blåbandat ordensfly, citronfjäril, svavelgul höfjäril, sorgmantel.

Pressinformation

Tosteblåvingen valdes till nationalfjäril för Finland

Ännu denna vecka kan man rösta fram Finlands nationalfjäril

I omröstningen om nationalfjärilen har sex arter dragit ifrån klart

Omröstning om nationalfjäril för hundraåringen Finland