Frågor och svar

Om omröstningen

Vilka är kriterierna för nationalfjärilen?

  • Arten har en fast förekomst i Finlands natur och förökar sig regelbundet här.
  • Arten förekommer på ett brett geografiskt område i Finland.
  • Arten är lätt att känna igen och lätt att få syn på i Finlands natur.

De föreslagna arterna uppfyller de här kriterierna.

Vem har beslutat om kriterierna? På vilka grunder är besluten gjorda?

En grupp fjärilsamatörer och –forskare bland arrangörerna kom överens om kriterierna och de föreslagna arterna.

Avsikten med kriterierna är att till nationalfjäril välja en art som största delen av finländarna kan känna igen och ta till sig.

Hur kan man kontakta arrangörerna?

På Facebook kan man ställa frågor till Suomen kansallisperhonen. Man kan dessutom skicka e-post till adressen kansallisperhonen@localhost/kansallisperhonen.

Några uppenbara kandidater fattas på listan över föreslagna arter. Var är amiralen? Och kålfjärilen? Rapsfjärilen? Luktgräsfjärilen? Apollofjärilen?

Amiralen är en sydlig migrant, som inte har fast förekomst i Finland. Under vissa år saknas den nästan helt i Finland.

Kålfjärilens namn är känt för många, men fjärilen ser man sällan. Den är en sällsynt migrant, som inte övervintrar i Finland. Under 2000-talet har den varit fåtalig. De vita fjärilar man ser i naturen är för det mesta rapsfjärilar, rovfjärilar eller skogsvitvingar.

Rapsfjärilen och luktgräsfjärilen är mycket talrika, men de är ändå inte kända för en bred allmänhet.

Apollofjärilen är en imponerande art, men den har en mycket begränsad utbredning. Den förekommer närmast i sydvästra Finland och i de sydliga kusttrakterna.

Vilka andra nationalsymboler finns det i Finlands natur?

Finland har tidigare genom omröstning fått bland annat en nationalfågel (sångsvanen), ett nationaldjur (björnen), en nationalblomma (liljekonvaljen), en nationalfisk (abborren), ett nationalträd (vårtbjörken) och en nationalinsekt (den sjuprickiga nyckelpigan). Nu är det fjärilarnas tur.

Är röstning på nätet det enda sättet att påverka valet av nationalfjäril?

Man kan meddela sin favorit till nationalfjäril genom att skicka ett postkort till:

Suomen luonnonsuojeluliitto
Kansallisperhonen
Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki

Bifoga dina kontaktuppgifter, så att vi kan försäkra oss om att du röstar bara en gång.

När offentliggörs resultaten?

Segraren i omröstningen, Finlands nationalfjäril, offentliggörs den 14.6.2017.