Egen kandidat

Medborgarna kan dessutom rösta på en fjärilsart de själva föreslår.

Den fjäril som fått mest röster och som följer kriterierna väljs till nationalfjäril.

Kriterierna är:

  • Arten har en fast förekomst i Finland och förökar sig här regelbundet.
  • Arten förekommer på ett geografiskt brett område i Finland.
  • Arten är lätt att känna igen och är tillräckligt lätt att få syn på i Finlands natur.

Alla de arter som preliminärt är uppställda som kandidater fyller kriterierna för nationalfjärilen.