Diacrisia_sannio_male_karhusiilikas_koiras_IMG_1709a